Art & Sience Camp เจาะลึก
   คณะดังสายวิทย์ – ศิลป์ตลุย
   Dream World, Siam Ocean
   World
>> อ่านต่อ

   ค่ายนวัตกรรม ความคิด
   สร้างสรรค์ สรรค์สร้างได้
   แอ่วเมืองเชียงใหม่ม่วน
   ใจแบบล้านนา
>> อ่านต่อ

   ค่ายวิชาการ เจาะลึกสอบ
   ตรง ม.ขอนแก่นทุกคณะ
   ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าคิดจะ
   เรียน ม.ขอนแก่น
>> อ่านต่อ

   ค่ายรักษ์พลังงาน เรียนร
ู้   เรื่องพลังงานทดแทนกิจ
   กรรมชายหาดเที่ยวสบายๆ
   สไตล์เด็กม.บูรพา
>> อ่านต่อ

   ค่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
   ICT Camp เรียนรู้การสร้าง
   Robot,Animation & Graphic
   Design

>> อ่านต่อ
 
 
   
   
โครงการใหม่ ค่าย ฝันอยากเป็นหมอ.... มหาวิทยาลัย นเรศวร
   

Summer Camp 2009 in NU==> "ค่ายวิทยาศาสตร์ ฝันอยากเป็นหมอ..."
ติวตรง ติวสด พร้อมกิจกรรม ให้น้องๆ ที่มีความสนใจกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ...ได้สัมผัสกับการช่วยเหลือผู้อื่น ในความแปลกใหม่ ที่ไม่ไร้สาระ++
ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก...>>

 
 
Summer Experience 2009 : วิชาการ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ พร้อมแล้วที่นี่
                 ในแต่ละปี มีนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก แต่มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยสละสิทธิ์ก่อนที่จะเข้า มาเรียนหลายคนเมื่อเข้า
    เรียนแล้วไม่สามารถเรียนจนจบหลักสูตร อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมในการใช้ชีวิตแบบนักศึกษาหรือเลือกสาขาไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของ
    นักเรียน ดังนั้นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาทำความรู้จักกับหลักสูตร และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้นๆ จึงจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยรลด
    ปัญหาการสละสิทธิ์และลาออกได้
                 Summer Camp Experience ค่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์จริงก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย จะเป็นโครงการที่จะทำให้ นักเรียนได้เกิดความรู้ด้าน
    วิชาการได้ทดลองใช้ชีวิตแบบนักศึกษา และได้รับรู้ถึงรายละเอียดคณะใหม่ต่างๆเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจสมัครศึกษาต่อ
ค่ายวิชาการ ที่มีความแตกต่าง เน้นวิชาการและประสบการณ์
เตรียมความพร้อมวิชาการให้นักเรียน
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการแนะแนวในเรื่องของหลักสูตร คณะและสาขาวิชาต่างๆ และรู้จักมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแบบนิสิตในมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตแบบนิสิต สามารถการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ
ใช้ชีวิตแบบนักศึกษา พักหอพักนักศึกษา ทานอาหาร เล่นกีฬา เที่ยวและทำกิจกรรมคณะกับพี่ๆชมรม เหมือนเป็นนักศึกษาจริง
เรียนให้ห้องเรียนแบบนักศึกษา ในห้องบรรยายที่ทันสมัย สอนโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
สัมผัสและเยี่ยมชมคณะดังแบบเจาะลึก ชมผลงานของรุ่นพี่ในแต่คณะ สาขา
นอกจากค่ายวิชาการ น้องๆจะได้สัมผัสประสบการณ์ในรั้วมหา’ลัย
         Summer Camp in CU (ค่ายเจาะลึกคณะวิทย์และศิลป์) - 6-30 เมษายน 2552
                 ใช้ชีวิตแบบนิสิตจุฬาฯ กับบรรยากาศการเรียนในแบบของมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ กิจกรรมสันทนาการทั้งในและนอกสถานที่
    ผ่อนคลายด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์กับรุ่นพี่นิสิตจุฬาฯสนุกสุดเหวี่ยง และท่องเที่ยวสถานที่น่าสนใจของกรุงเทพฯ เช่น Siam Ocean World , TK Park ,
    Dream World ฯลฯ
    >> ดูรายละเอียด  >>สมัครเข้าร่วมโครงการ
        Summer Camp in CMU (ค่ายนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์) - 6-30 เมษายน 2552
                  สัมผัสบรรยายกาศแบบล้านนา เล่นกีฬาและร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ อาทิ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
    ดอยอินทนนท์ ฯลฯ กับรุ่นพี่ มช. พร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมสันทนาการจากรุ่นพี่นิสิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมสนุกสนานกับเทศกาล
    สงกรานต์เมืองเชียงใหม่
    >> ดูรายละเอียด  >>สมัครเข้าร่วมโครงการ
        Summer Camp in KKU (ค่ายเตรียมพร้อมด้านวิชาการ) - 6-30 เมษายน 2552
                 สุดยอดมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งภาคอีสานมหาวิทยาลันขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรมกับรุ่นพี่ทุกคณะและเที่ยวชมเมืองขอนแก่น สัมผัสบรรยา
    กาศบึงสีฐาน สัญลักษณ์ของ มข. พร้อมทั้งเจาะลึกเนื้อหา และ แนวข้อสอบ O-NET, GAT และ PAT1-5
    >> ดูรายละเอียด  >>สมัครเข้าร่วมโครงการ
        Summer Camp in NU (ค่ายฝันอยากเป็นหมอ.......) - 6-30 เมษายน 2552
                 ค่ายน้องใหม่ สำหรับน้องที่มีความฝันอยากเป็นทุกหมอ ไม่ว่าจะเป็นหมอฟัน หมอยา (เภสัชฯ) หมอรังสี (เทคนิคการแพทย์) และทุกหมอ ต้องค่ายนี้เลย Summer Camp in NU ค่ายฝันอยากเป็นหมอ ค่ายนี้น้องๆ จะได้ติวเข้มช่วงซัมเมอร์ และได้ฝึกประสบการณ์การใช้ชีวิต ร่วมกับรุ่นพี่คณะแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชฯ, เทคนิคการแพทย์ ฯลฯ ค่ายเดียวในประเทศ ที่น้องๆ จะได้รู้ตัวเองว่า เราเหมาะจะเป็นหมอ .... มากแค่ไหน
    >> ดูรายละเอียด  >>สมัครเข้าร่วมโครงการ
        Summer Camp in BUU - 6-30 เมษายน 2552
                 "ค่าย Summer ติวชิดติดทะเล เรียนรู้ระบบ Logistic อาชีพเงินแสน เยี่ยมชมนิคมฯ ศูนย์รวมแหล่งผลิตพลังงานชาติ"
             มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ โอกาสเดียวที่น้องๆจะได้สัมผัส
              กับ การใช้ชีวิตในมหา’ลัย บรรยายกาศของชายหาด ทะเล เกรียวคลื่นที่สวยงาม และวิธีการสอบเข้าในรูปแบบ
              ต่างๆ ของ ม.บูรพา ทั้ง สอบตรง โควต้า โครงการพิเศษ สัมผัสประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ ทุกคณะ ทุกชมรม ที่จะมา
              ถ่ายทดอประสบการณ์ให้น้องๆ พลาดไม่ได้
    >> ดูรายละเอียด  >>สมัครเข้าร่วมโครงการ
        Summer Camp in Phuket (ค่ายเทคโนโลยี ICT เพื่อการศึกษา) - 6-30 เมษายน 2552
                 ประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม การออกแบบ การจัดทำเว็บไซด์ และการสร้างภาพยนต์ด้วย 3D บนเกาะที่สวยที่สุดในประเทศไทย
    ท่องเที่ยวสถานที่น่าสนใจ อาทิ หาดป่าตอง หาดกมลา หาดกะตะ หาดกะรน ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ. แหลมพรเทพ ฯลฯ รื่นเริงกับชาวไทย
    และชาวต่างชาติในเทศกาลสงกรานต์ที่ภูเก็ต และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น ฟุตบอลชายหาด ฯลฯ
    >> ดูรายละเอียด  >>สมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 15 กันยายน 2551
เข้า Camp เดือนเมษายน 2552
สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท
ี่ www.urrac.com


2006-2007 RACHADA ACADEMIC CENTER
 
47/20 Ngamwongwan Rd. Ladyao, Jatujak Bangkok 10900 Tel. 02-9411101 Fax. 02-9411101 # 18